Car of the Year Polska

Regulamin konkursu

 

Celem konkursu Car of the Year Polska jest uhonorowanie
najlepszego nowego samochodu przez szerokie grono polskich redakcji

Zwycięzca konkursu może być tylko jeden!

 

 

 

Kandydaci 2020Jurorzy

1. Założenia i cele konkursu

 1. Celem konkursu Car of the Year Polska jest uhonorowanie najlepszego nowego samochodu przez szerokie grono redakcji.
 2. Zwycięzca konkursu może być tylko jeden.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Sprawy administracyjne prowadzi sekretarz konkursu.

 

2.  Jury konkursu

 1. Jurorzy konkursu Car of the Year Polska muszą być aktywnymi dziennikarzami motoryzacyjnymi oraz posiadać ważne prawo jazdy kategorii B.
 2. Maksymalna liczba jurorów: 30, przy czym z jednego wydawnictwa nie może być więcej niż dwóch jurorów.
 3. Obowiązkiem jurorów/reprezentantów redakcji jest rzetelne poznanie aut dopuszczonych do konkursu.
 4. Juror zobowiązany jest do przesłania swojej punktacji w terminie.
 5. Redakcje mające swoich jurorów zobowiązane są do zamieszczania materiałów dotyczących konkursu – zwłaszcza wyników.
 6. Juror nie może utożsamiać się i być utożsamiany z żadną konkretną firmą ani marką samochodową, importerem bądź dilerem.

 

3.  Warunek uczestnictwa w konkursie

 1. Udział w konkursie narzuca producentom/importerom udostępnianie jurorom aut do jazd indywidualnych lub testowo-porównawczych.
 2. Warunkiem udziału danego modelu w konkursie jest rozpoczęcie jego sprzedaży bądź oficjalnej przedsprzedaży w wyznaczonym terminie.
 3. Samochód może brać udział tylko w jednej edycji konkursu.
 4. W kolejnej edycji konkursu mogą wziąć udział samochody, które weszły na rynek polski do 1 listopada poprzedniego roku. Za moment wprowadzenia samochodu na rynek uznaje się publikację cennika (wraz z opcjami), który umożliwia jego zamówienie.
 5. Do końca września importer ma prawo przesunąć auto (które np. nie dotarło o czasie do parku prasowego) na kolejną edycję konkursu informując o tym sekretariat konkursu. Jeśli tego nie zrobi, samochód zostaje na liście i nie może być brany pod uwagę w kolejnej edycji konkursu.

 

4.  Harmonogram, etapy i zasady oceny aut w konkursie

1. Harmonogram:
1.06 Ogłoszenie wstępnej listy samochodów biorących udział w danej edycji
5.10 Ogłoszenie ostatecznej listy samochodów biorących udział w danej edycji. (oznacza to deklarację, iż auto będzie dostępne do testów przed 1.11 – czyli przed pierwszym głosowaniem). 
2.11 Pierwsze głosowanie: każdy juror nominuje pięć modeli
3.11 Ogłoszenie finałowej piątki (pięć modeli, które uzyskały największą liczbę nominacji)
x.11 Sesja zdjęciowa (na sesję zdjęciową, a także na zakończenie konkursu producent może dostarczyć maksymalnie 4 samochody jednej marki)
1.12 Jazdy testowe finałową ‘piątką’·
1.12 Głosowanie finałowe (każdy juror ma do dyspozycji 12 pkt, maksymalna liczba punktów przyznana pierwszemu miejscu – 6 punktów, na pierwszym miejscu można wskazać tylko jeden samochód (czyli musi mieć co najmniej jeden punkt więcej niż auto na drugim miejscu), punkty muszą zostać przyznane minimum trzem samochodom, w przypadku remisu decyduje liczba pierwszych miejsc). Każdy juror zobowiązany jest do przedstawienia krótkiego uzasadnienia swojej punktacji, które zostanie opublikowane
1.12 Ogłoszenie wyników głosowania oraz wręczenie statuetki

Modyfikacja harmonogramu możliwa jest do pierwszego głosowania.

2. Jeśli podczas pierwszego głosowania na ostatnim miejscu kilka samochodów będzie miało równą liczbę głosów, wówczas poprosimy każdego z jurorów o przesłanie listy tych modeli w preferowanej przez niego kolejności. Sekretarz odpowiednio przyporządkuje punkty (co jeden punkt, ostatni dostaje jeden, przedostatni dwa itd.). Po zliczeniu punktów będziemy mieli wynik głosowania. Jeśli na pierwszym miejscu wystąpi ‘ex aequo’ zadecyduje liczba pierwszych miejsc, a później drugich.

3. Jeśli podczas końcowego głosowania na pierwszym miejscu wystąpi ‘ex aequo’ o wyniku zadecyduje liczba pierwszych miejsc, a później drugich, itd.

 

5. Kryteria oceny samochodów

 1. W konkursie oceniane są samochody osobowe, które przed pierwszym głosowaniem były udostępnione jurorom do testów.
 2. Juror ma prawo przydzielić zero punktów samochodowi, którego nie miał okazji poznać.
 3. Jurorzy podczas oceny auta będą kierowali się specyfikacją modelu podstawowego bądź wersji do niego zbliżonej.
 4. Przy ocenie samochodów pod uwagę brane są następujące kryteria: poziom zaawansowania technologicznego, funkcjonalność, ergonomia, właściwości jezdne, cena do wartości samochodu, design, teoretyczny poziom bezpieczeństwa, jakość wykonania, innowacje za które chcemy i jesteśmy w stanie zapłacić.

 

6. Trofeum i Tytuł Car of the Year Polska

 1. Tytuł Car of the Year Polska przyznawany jest zwycięzcy na kolejny rok kalendarzowy.
 2. Zwycięzca może używać zdobytego tytułu od chwili ogłoszenia wyników do chwili ogłoszenia zwycięzcy kolejnej edycji Car of the Year Polska.

Partnerzy
Car of the Year Polska

GreenWay
TorModlin

Kontakt

Jeśli masz pytania lub szukasz kontaktu do któregoś z jurorów?

Napisz lub zadzwoń:
                     info@caroftheyear.pl 
                     +48 666 22 00 11